24/7 Bereikbaar: 085 071 19 22

> Energie besparen > Warmtepompen > Subsidie 2017 warmtepomp - ISDE

Subsidie 2017 warmtepomp - ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie, afgekort ISDE, kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van een warmtepomp (of warmtepompen). ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. Dit is ingevoerd op 1 januari 2016 en blijft, met een kleine wijziging, gehandhaafd in 2017. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afgekort RVO, is verantwoordelijk voor de uitvoering. Daarnaast is er subsidie voor zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp, water-waterwarmtepomp, hybride waterwarmtepomp of warmtepompboiler. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
Het verwarmingstoestel heeft een nominaal vermogen van ten hoogste 70 kW.
Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een product-kaart en technische documentatie.

De ISDE is vanaf 2017 dus iets aangepast. Een overzicht van de wijzigingen zijn:

De aanvraagtermijn is gewijzigd voor particulieren van 3 maanden na aanschaf in 6 maanden na installatie van het apparaat. Voor zakelijke aanvragers blijft de indieningstermijn hetzelfde. Zakelijke aanvragers vragen bovendien eerst de subsidie aan waarna ze pas de aankoopverplichting mogen aangaan.

Warmtepompen
De categorieën hybride warmtepomp en warmtepompboiler zijn vervallen. Apparaten uit deze twee categorieën komen nog wel in aanmerking voor subsidie en worden op basis van hun bron lucht, water, en grond in gedeeld. De grenzen van het vermogen voor de lucht/water-warmtepomp zijn gewijzigd, evenals bijbehorende subsidiebedragen:
-tot 3,5 kW: € 1.000
-van 3,5 kW tot en met 10 kW: € 2.000
-van meer dan 10 kW: € 2.000, vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW. 

Biomassaketel
Het basisbedrag is verlaagd en de toeslag per kW bij ketels vanaf 40 kW is verhoogd:
-tot en met 40 kW: € 2.500
-vanaf 40 kW: € 2.500 (dat was € 3.200) vermeerderd met € 110 (dat was € 80) per kW vermogen van de ketel hoger dan 40 kW.

Zonneboiler
De subsidie per kWh voor zowel de kleine als de grote systemen is verhoogd:
-De subsidie wordt € 0,75 (was € 0,50) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter
-Bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt de subsidie € 0,30 was (€ 0,25) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage.

Apparatenlijst en subsidiebedrag

Om een keuze te maken is door de overheid een apparatenlijst warmtepompen opgesteld. De warmtepompen op de lijst zijn apparaten die in aanmerking komen voor subsidie. Die lijst wordt continue aangevuld met nieuwe merken en types. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten door de RVO. Hierin staat ook het subsidiebedrag per apparaat.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 500 en € 2.500.

Enkele voorbeelden: **

Warmtepompboiler voor tapwater: 500 euro**
Lucht/water-warmtepomp van 8 kW: 2300 euro**
Brine/water-warmtepomp van 8 kW: 2800 euro**

Waarom deze subsidie?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling is gestart op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt. Voor 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar.

 

Opmerking, gunstige bijkomstigheid:

Door de subsidie wordt de zogenaamde ‘terugverdientijd’ natuurlijk korter. Uw investering is immers minder groot doordat u hiervan een gedeelte terug krijgt van de overheid. Ook het feit dat de gasprijs in 2016 gaat stijgen en de elektraprijs wat zakt, maakt dat deze ‘terugverdientijd’ korter wordt.

  

Op de website van de overheid RVO  treft u alle informatie over de ISDE;

 

 

© Copyright 2021 Energie Positief | Privacy policy | Disclaimer
Realisatie & CMS: Pixel Creation